Bestuur

Bestuur:
Ton Geenen
Voorzitter
Telefoon: 06-54606315
E-mail: antongeenen@gmail.com

Hans Akkerboom
Secretaris
Telefoon: 046-4111266

Dai Heinen
Wedstrijdleider intern + extern
Telefoon: 06-41733329
E-mail: daiheinen@hotmail.com

Marius Hekker
Penningmeester
Telefoon: 0475-350407

Jo Schreinemachers
Externe betrekkingen
Telefoon: 0475-332369

Indeling interne competitie:
Lei Hoeben
Telefoon: 06-15017909

Teamleiders:
Pionneke 1:
Ivan Utama
Telefoon: 073-6428537

Pionneke 2:
Dai Heinen
Telefoon: 06-41733329

Pionneke 3:
Lei Hoeben
Telefoon: 06-15017909

Website beheerders
Dai Heinen
Ton Geenen

 

\