Ledenwerving en promotie

(26-6-2010)

In de beleidsvisie “nieuw elan” zoals die is vastgesteld en aangenomen tijdens de algemene ledenvergadering van ’t Pionneke is onder meer het hoofdstukje ledenwerving opgenomen. Dit is wat mij betreft een verdere uitwerking daarvan.

Al gedurende jaren is er door uiteenlopende oorzaken een teruggang in het ledenaantal bij ‘t Pionneke. Daarom is het voor mijn gevoel de hoogste tijd dat er een plan komt om dit om te buigen naar ledenaanwas. Bovendien zou ik natuurlijk graag onze huidige leden willen behouden. Ik zal mijn ideeën hieromtrent derhalve eens aan dit papier toe vertrouwen. Geformuleerd in een aantal stappen, die volgens mij zouden kunnen werken.

 

  • Stap een is dat er actief geworven gaat worden naar nieuwe leden door middel van mond-op-mond reclame, uitdelen van flyers, bekendmaking van activiteiten in bestaande wijkbladen en media,een uptodate website, naar buiten toe optreden middels bv simultaanschaak en/of schaken met de grote schaakstukken door deze aan te bieden tijdens een activiteit in de stad. En verder uiteraard wat ieder lid zich ook maar kan bedenken en waarmee publiciteit gemaakt kan worden. We moeten openstaan voor frisse, nieuwe ideeën. Op dit moment heb ik nog niet duidelijk wie wat zou willen of kunnen doen maar er zal natuurlijk een beroep gedaan worden op enige leden om hier mede gestalte aan te kunnen geven.
  • Stap twee is dat als zich aspirant leden aandienen op een schaakavond er aandacht aan gegeven zal worden. Tevens dat het aspirant lid niet even vrijblijvend mag rondkijken maar ook daadwerkelijk achter een schaakbord kan plaatsnemen en mee kan doen met het schaken. Wat mij betreft zou daarvoor zelfs een andere partij geen doorgang kunnen vinden zodat dat aspirant lid tenminste kan schaken.
  • Stap drie is dat we er voor moeten gaan zorgen dat er schaaklessen gegeven gaan worden voor volwassenen. Dit kunnen wat mij betreft zowel oude, nieuwe leden of nog zelfs geen nieuwe leden zijn. Gewoon geïnteresseerde volwassenen dus. Zeker als mensen net beginnen met schaken en de drempel vaak nog redelijk hoog is moeten we er alles aan doen om deze drempel zo laag mogelijk te maken. We zullen bij voldoende belangstelling daar waarschijnlijk een moment voor moeten zoeken op een andere dag dan de dinsdag. Natuurlijk zal men niet meteen enorm veel sterker worden, maar het idee dat er aan het niveau gewerkt gaat worden zal stimuleren om het schaken op te pakken en om ermee door te zetten.
  • Stap vier is dat we vooral onze zwakste schakels (de minst sterke schakers dus) in de vereniging zoveel mogelijk in de watten moeten leggen. Want hou je deze leden binnenboord dan is de entree voor nieuwe leden minder hoog. Bovendien als ze zouden wegvallen dan krijg je weer andere zwakste schakels, die deze positie wellicht nog minder op prijs stellen omdat ze wat beter gewend waren. De toppers van de vereniging hebben wat dat betreft echt wat minder aandacht nodig. Die kunnen doorgaans goed voor zichzelf zorgen.
  • Stap vijf is dat iedereen die zich heeft aangemeld meteen mee gaat doen met de interne clubcompetitie. Zo leer je de andere schakers het snelste kennen en raak je geïntegreerd in de club. Bovendien zou er wat mij betreft ook voor zwakkere schakers echt iets te winnen moeten zijn in de clubcompetitie. Misschien naast de clubkampioen ook een prijs per categorie voor leden met een rating van maximaal 1800, 1600, 1400 en 1200. Of in elk geval iets dergelijks.
  • Stap zes is dat leden zo snel mogelijk gevraagd moeten worden om ook deel te nemen aan toernooien en vooral aan de externe competitie van ’t Pionneke. Als je samen met anderen in een team speelt, ongeacht het niveau, dan schept dat een band en dan hoor je er echt bij. Bovendien reis je samen in een auto naar andere clubs en daardoor praat je vanzelfsprekend met elkaar en deel je de vreugde van een winst of het balen van een verlies.

 

Het moge duidelijk zijn uit al deze stappen dat we wat mij betreft meer aandacht moeten gaan hebben voor zowel onze oude leden als voor ledenaanwas. Dit kan voor mijn gevoel echt veranderen door een andere houding aan te nemen. Daarnaast is er natuurlijk hulp gewenst om een plan zoals dit te kunnen realiseren. Zoals bekend maken veel handjes, licht werk. Bovendien is dit stuk wat mij betreft een soort discussiestuk. Er mag wat mij betreft dan ook op geschoten worden door alle leden en nog liever een bijdrage aan worden geleverd. Ik ben me ervan bewust dat dit niet gebruikelijk is binnen de vereniging maar ik ben er voorstander van om zaken transparant en open aan te pakken en qua meningsvorming zoveel mogelijk leden te laten meepraten. Dus laat maar van je horen.

 

Wiel Scheeren

\