Bestuur

Bestuur:

Ton Geenen
Voorzitter
Telefoon: 06-54606315
E-mail: antongeenen@gmail.com

Aaron de Koning
Secretaris
Telefoon: 06-28201718
E-mail: aarondekoning@gmail.com

Dai Heinen
Wedstrijdleider intern + extern
Telefoon: 06-41733329
E-mail: daiheinen@hotmail.com

Marius Hekker
Penningmeester
Telefoon: 0475-350407

Jo Schreinemachers
Externe betrekkingen
Telefoon: 0475-332369

Indeling interne competitie:
Lei Hoeben
Telefoon: 06-15017909

Teamleiders:
Pionneke 1 (landelijk):
Ivan Utama
Telefoon: 073-6428537

Pionneke 1 (regionaal):
Dai Heinen
Telefoon: 06-41733329

Website beheerders
Dai Heinen
Ton Geenen

\