Aaj Pionne

Het schaakgenootschap de Aaj Pionne bestaat sedert 1993 en is toegankelijk voor 55 plussers die gezellig een keer per week een middagje willen schaken.  Deze middag is de woensdagmiddag vanaf 14.00 uur. De locatie is de Jo Gerrishal, Achilleslaan 2A 6042 JV te Roermond.

De leden van de Aaj Pionne zijn zowel de zogenaamde huisschakers als schakers van een redelijk niveau die eveneens schaken bij diverse schaakverenigingen in de regio. Schaken, daar zijn de deskundigen het over eens, kan een belangrijke bijdrage leveren in gezond, creatief en logisch denken. Vanzelfsprekend is het daarom voor 55 plussers (en ook voor jongeren natuurlijk) een goede methode om de hersens te blijven prikkelen.

In elk geval is het prettig dat er in Roermond de mogelijkheid bestaat om met leeftijdgenoten een gezellige partij te kunnen schaken. Voor de kosten die dat met zich meebrengt hoeft men het niet te laten want de contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar.

Voor verdere informatie over de Aaj Pionne kan men contact opnemen met Wiel Scheeren telefoonnr. 06-22928422 dan wel mailadres wielscheeren@gmail.com

\